Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Karjera

VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" ieško atliekų tvarkymo konsultanto/-ės.
 VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ieško iniciatyvaus, organizuoto, lengvai bendraujančio ir informaciją greitai įsisavinančio žmogaus, norinčio papildyti draugiško kolektyvo gretas. Pretendentų konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą garantuojame.

Darbo funkcijos:

 • Suplanuoti ir vykdyti planinius bei neplaninius komunalinių atliekų turėtojų pareigų įgyvendinimo ir atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo kokybės kontrolinius patikrinimus visame Šiaulių regione.
 • Fiksuoti atliekų turėtojų ir/ar komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikėjų padarytus pažeidimus nuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose ir teikti kontrolės ataskaitas el. pavidalu.
 • Pagal poreikį konsultuoti ir dalyvauti sprendžiant konteinerių pastatymo vietų klausimus Šiaulių regione.
 • Pagal poreikį konsultuoti atliekų turėtojus komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštesnysis neuniversitetinis išsilavinimas.
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
 • Išmanyti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Gebėti rasti ir taikyti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą (Atliekų tvarkymo įstatymas, Atliekų tvarkymo taisyklės ir kt.) ir pagrindinius asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimus.
 • Būti susipažinusiam su Rinkliavų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietinę rinkliavą, asmenų aptarnavimą, dokumentų rengimą.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti organizuoti veiklą ir priimti savarankiškus sprendimus dirbant komandoje.

Mėnesinio pareiginio darbo užmokesčio dydis (neatskaičius mokesčių): 850 Eur (bandomuoju laikotarpiu), 1 000 Eur (pasibaigus bandomajam laikotarpiui).

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. motyvacinį laišką.

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu info@sratc.lt. iki 2020 m. spalio 23 d. 12 val. 00 min.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administraciją tel. (8 41) 52 00 02.

Informuojame, kad Jūsų nuožiūra pateikiamuose su karjera įstaigoje susijusiuose dokumentuose gali būti informacijos, kuri laikytina asmens duomenimis. Dokumentai (jų turinyje esanti informacija) Jūsų būtų pateikiami laisva valia, kas būtų prilyginama Jūsų duomenų tvarkymo sutikimui.
Paaiškiname, jog kandidatų į darbuotojus duomenys perduodami tvarkyti tokią funkciją vykdančiam įstaigos personalui. Duomenys būtų saugomi ne ilgiau, nei bus atrinktas kandidatas į pareigybę, į kurią pretenduojate.
Savo nuožiūra pateikę dokumentus, susijusius su karjera įstaigoje, bet kada galite kreiptis į įstaigą su prašymu ir atšaukti Jūsų duomenų tvarkymą el. paštu info@sratc.lt.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-12

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

 • info@sratc.lt
 • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.