Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2017 07 26 Siekis – mažiausia vietinė rinkliava regione

Artimiausiame Šiaulių miesto tarybos posėdyje politikai turės apsispręsti, ar patvirtinti dvinarės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių mieste projektą. Patvirtinus projektą, nauja rinkliavos už atliekas tvarka Šiauliuose įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas iškėlė tikslą, kad šiauliečiams taikomi dvinarės vietinės rinkliavos tarifai būtų mažiausi visame regione.

Dvinarės rinkliavos dedamosios

Daugumoje šalies savivaldybių vykdant Vyriausybės sprendimus dvinarė vietinė rinkliava įvesta šiais metais. Tokios rinkliavos įmoka susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Kiekvienas rinkliavos mokėtojas gauna sąskaitą iš dviejų dalių – nustatyto bendro ir kintamojo tarifų.

Pastovioji įmoka turi padengti pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias išlaidas: atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų veiklos, nusidėvėjimo, administracines ir kt. sąnaudas. Kintamoji įmoka apskaičiuota taip, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

Rinkliavos dydis ypač priklauso nuo atliekų surinkimo ir transportavimo į atliekų tvarkymo vietas kaštų. Kuo brangiau yra mokama įmonei, kuri surenka atliekas ir jas gabena į atliekų tvarkymo vietas, arba kuo didesni atliekų tvarkymo sistemos kaštai, tuo didesnė rinkliava.

Rinkliavos dydis – mažiausias regione

Prieš įvedant dvinarę rinkliavą, vyko aktyvios diskusijos ir su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku. Mero pozicija visą laiką išliko griežta ir aiški – rinkliavos dydis Šiaulių miesto gyventojams turi išlikti mažiausias regione. Todėl, mero nuomone, šiuo metu atliekų surinkėjui mokama kaina – 24,16 Eur su PVM už vieną surinktą toną – negali didėti siekiant, kad rinkliavos dydis Šiaulių miesto gyventojams išliktų mažiausias regione – apie 20 Eur per metus 1 gyventojui. Vykdant naujus komunalinių atliekų surinkimo paslaugų viešuosius pirkimus, bus siekiama, kad paslaugų kaina nekiltų.

Nustatant vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą tarifus Šiaulių miesto gyventojams, buvo įvertintos ir būsimos atliekų tvarkymo sąnaudos. Miesto meras siekė užtikrinti, kad 2019 m. keturgubai padidėjus taršos mokesčiui, rinkliavos gyventojams nereikėtų perskaičiuoti.

Norint, kad atliekų tvarkymo sistemos kaštai neaugtų, taip pat būtina gyventojus skatinti kuo geriau rūšiuoti atliekas. Artūro Visocko nurodymu bus peržiūrima ant rūšiavimo konteinerių pateikiama informacija – kiekvienam gyventojui turi būti aišku, kokias atliekas į kokius konteinerius reikia mesti.

Numatomi tarifai

Numatoma, kad vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji vienam Šiaulių miesto gyventojui sudarys 14,00 Eur per metus. Kintamoji dedamoji kiekvienam gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteineriu, bus 6,00 Eur per metus.

Gyvenantiems individualiuose namuose kintamosios įmokos dalis priklausys nuo namo gyventojų naudojamo mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir jo ištuštinimų skaičiaus. Įmoka bus skaičiuojama visai namų valdai.

Minimali paslauga – 12 išvežimų per metus, įmoka už juos bus privaloma. Pvz.: jei konteinerio talpa – 0,12 m³, minimali kintamoji įmoka namų valdai bus 7,20 Eur; turintiems 0,24 m³ talpos konteinerį – 15,60 Eur per metus. Keturių asmenų šeimai, gyvenančiai individualiame name ir naudojančiai 0,24 m³ talpos konteinerį, per metus iš viso reikės mokėti 61,60 Eur, t. y. rinkliava vienam gyventojui sudarys 15,40 Eur.

 

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ inf. ir nuotr.

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, Tel./faks. 520002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.