Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2017 08 11 Dėl regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2017 m. rugpjūčio 1 d. atliko planinę projekto „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ patikrą. 

Atliekant projekto patikrą po projekto užbaigimo buvo tikrinama, ar projekto metu pastatyti Šiaulių MBA įrenginiai funkcionuoja pagal paskirtį, ar veikia visos įrengtos rūšiavimo linijos. Patikrinta Baigiamųjų bandymų ataskaita, į įrenginius pristatytų ir išrūšiuotų komunalinių atliekų dokumentai, Šiaulių MBA elektroniniu formatu vedami apskaitos duomenys. 

Patikros metu esminių trūkumų nenustatyta, numatyti reikalavimai išpildyti. Per metus (nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. apdorota 71135,53 t mišrių komunalinių atliekų, po biologinio apdorojimo susidarė 25886,64 t techninio komposto ir stabilato. Rangovo garantijos dėl įrenginių operavimo techninių ir ekonominių rodiklių yra pasiektos.

Susipažinkite su patikros rezultatais.

 

ŠRATC inf. ir nuotr.

Paskutinį kartą redaguota: 2017-10-17

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.