Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2018 07 25 Tyrimas. Lietuvos gyventojų požiūris į atliekų tvarkymą (rūšiavimą), 2018 m.

Aplinkos ministerijos užsakymu atliktas viešosios nuomonės tyrimas, kurį 2018 m. gegužės mėn. atliko  visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Vilmorus“ parodė, kad bendros tendencijos dėl šiukšlių rūšiavimo yra palankios – didėja atliekas rūšiuojančių žmonių dalis, daugėja rūšiavimui skirtų konteinerių bei bendras informacijos apie rūšiavimą kiekis.

Atliktas tyrimas parodė, kad padaugėjo žmonių prisidedančių prie socialinių akcijų susijusių su atliekų prevencija ir tvarkymu, lyginant su 2017 m. pokytis nuo 25 proc. išaugo iki 42 proc., dažniausiai buvo minima akcija „Darom” 86 proc. Kitos akcijos buvo minimos rečiau („Mesk į konteinerį” 15 proc., „Saugau gamtą ir save” 10 proc., „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju” 10 proc.)

Nerūšiuojantys atliekų respondentai dažniausiai savo apsisprendimo priežastį įvardijo per toli esančius atliekų surinkimo konteinerius (56 proc. lyginant su 2017 m. šis skaičius išaugo 25%), antra ir trečia pagal dažnumą minimos priežastys, dėl ko asmenys nerūšiuoja, tai įsivaizdavimas jog komunalinės atliekos yra sumaišomos su išrūšiuotomis atliekomis, nors lyginant su 2017 m. tokių žmonių sumažėjo nuo 45 proc. iki 31 proc.; tai pat  įvardijamas patogumas išmesti visas atliekas vienu metu 31 proc. (2017 m. ši priežastis buvo dažniausiai minima ir sudarė 53%).

Kelerius metus iš eilės išlieka toks pats procentas apklaustųjų teigiančių, jog šalia jų namų yra visi atliekų rūšiavimui skirti konteineriai (68 proc.). Tačiau lyginant su 2017 m. dvigubai padaugėjo žmonių, kurie teigia priešingai, kad arti jų namų nėra atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių (nuo 10proc. iki 20 proc.).

Pagrindiniu informacijos apie atliekų tvarkymą šaltiniu išlieka televizija 79 proc., antrojoje pozicijoje – internetas 40%, o trečią vietą užima radijas 29%.

Į klausimą, ar rūšiuoja namų ūkyje susidarančias atliekas, 47 proc. apklaustųjų nurodė, kad rūšiuoja visas atliekas. Tai geriausias rezultatas nuo 2015 m. Dar 36 proc. nurodė, kad rūšiuoja dalį atliekų. Atliekų visai nerūšiuoja 18 proc. apklaustųjų

Rūšiuojantys atliekas dažniausiai nurodo, kad rūšiuodami jie prisideda prie aplinkos saugojimo – 84 proc. Šio motyvo svoris, lyginant su 2015-2017 m., išaugo. Antras pagal svarbą motyvas – rūšiuojant atliekas yra mažinamas sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis – 48 proc.  Šio motyvo svoris pastaraisiais metais nepakito. Lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo motyvų „siekiu sumažinti atliekų tvarkymo išlaidas” ir „išrūšiuotų atliekų išvežimas yra nemokamas” svarba

Informacijos šaltinis aplinkos ministerija: http://www.am.lt/VI/index.php#a/19498

Paveiksliuko informacijos šaltinis:http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/atlieku_rusiavimas/

Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-11

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.