Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Šiaulių miestas

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras praneša, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai minėtos rinkliavos įmokas turi mokėti į AB DNB bankas sąskaitą  LT824010044200521438.

Rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra visiems (ir gyventojams, ir juridiniams asmenims) privaloma įmoka, galiojanti sprendimą dėl rinkliavos įvedimo priėmusios savivaldybės teritorijoje.

Sutarčių dėl komunalinių atliekų išvežimo sudaryti nereikia. Atliekų turėtojui su vežėju reikalinga sudaryti tik konteinerio panaudos sutartį.

Rinkliavos administravimą savivaldybė pavedė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, kuris rinkliavos mokėtojams ir pateikia mokėjimo pranešimus.

Lėšos, gautos iš vietinės rinkliavos, patenka į savivaldybių biudžetą ir naudojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemai finansuoti.

Rinkliavos mokėtojai naudojasi regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie nemokamai aprūpinami mišrių komunalinių atliekų konteineriais.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą juridiniams asmenims Šiaulių mieste

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais.

Rinkliavos dydis – 54 Eur už vienos atliekų tonos surinkimą ir sutvarkymą.

Rinkliavos dydis juridiniams asmenims apskaičiuojamas, vadovaujantis metinėmis atliekų susikaupimo normomis ir parametrais.

METINĖS ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS PAGAL ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJAS

Eil. Nr.

Atliekų turėtojų kategorijos*

Atliekų susikaupimo kiekius nurodantys parametrai

Atliekų susikaupimo norma 1 parametro vienetui, kg per metus

1.

Prekybiniai ir multifunkciniai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės, kioskai

Bendrasis plotas, m2

20

2.

Turgavietės

Bendrasis plotas, m2

15

3.

Viešojo maitinimo įmonės

Bendrasis plotas, m2

12

4.

Juridiniai asmenys, nenurodyti šios lentelės 1–3, 6-11 eilutėse

Darbuotojų skaičius

200

5.

Gyventojai, kuriems išduotas verslo liudijimas ir / arba individualios veiklos vykdymo pažyma

Vienas fizinis asmuo

140

6.

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Vietų skaičius

600

7.

Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos

Vietų skaičius

250

8.

Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai, tardymo izoliatorius

Vietų skaičius

400

9.

Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai

Mokinių, ugdytinių skaičius

25

10.

Garažų bendrijos

Boksų skaičius

53

11.

Sodininkų bendrijos

Sodo sklypų skaičius

53

* Pastaba. Vietinės rinkliavos mokėtojas priskiriamas šio priedo lentelės 1–9 eilutės nurodytai kategorijai, jei jis vykdo nors vieną iš tos kategorijos apibūdinime nurodytų veiklos rūšių. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas priskirtinas kelioms kategorijoms, vietinė rinkliava jam skaičiuojama Nuostatų 18 punkte nustatyta tvarka.

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, Tel./faks. 520002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.