Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Vidaus dokumentai

Steigimo sutartis

Įstatai (Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2016 m. sausio 26 d.)

Valdybos darbo reglamentas

Vidaus kontrolės taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Informacijos apie VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklės

Valdybos sprendimų projektų, protokolų ruošimo taisyklės

Šiaulių regiono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo taisyklės

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų prevencijos ir išieškojimo taisyklės

Procedūrų, pripažįstant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolas beviltiškomis reglamentas

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka

Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras finansų kontrolės taisyklės

VšĮ ŠRATC lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės

Atliekų priėmimo į nepavojingų atliekų sąvartyną taisyklės

Asmenų lankymosi Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje taisyklės

Atliekų priėmimo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ir Kairių didelio gabarito ir kompostavimo aikštelėje instrukcija

Joniškio raj. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

N.Akmenės raj. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Kelmės raj. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Pakruojo raj. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Radviliškio raj. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Šiaulių raj. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Šiaulių m., Basanavičiaus g. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Šiaulių m., Pailių g. DGSA atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

 Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Joniškio raj. APP atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Akmenės raj. APP atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Kelmės raj. APP atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Pakruojo raj. APP atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Radviliškio raj. APP atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

Šiaulių raj. APP atliekų naudojimo ar šalinimo  techninis reglamentas

 Joniškio raj. kompostavimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

Pakruojo raj. kompostavimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

Radviliškio raj. kompostavimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

Šiaulių raj. kompostavimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

Kairių kompostavimo aikštelės atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

 Akmenės raj. DGSA, APP Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Joniškio raj. DGSA, APP, KA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Kelmės raj. DGSA, APP, KA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Pakruojo raj. DGSA, APP, KA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Radviliškio raj. DGSA, APP, KA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Šiaulių raj. DGSA, APP, KA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Šiaulių m. DGSA, APP Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 

Paskutinį kartą redaguota: 2018-05-22

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. 520002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.