Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Vykdomi projektai

 

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr.05.2.1-APVA-R-008-61-0001), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008).

 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014-10-23–2019-12-30.

Numatoma projekto vertė – 8.291.092,00 Eur be PVM.

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Uždaviniai: plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

 

 Projektas „Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba

 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – visas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimo laikotarpis ir 15 metų po sąvartyno uždarymo dienos.

Finansavimas – UAB „Enodus“ lėšos. 

Tikslai: Suprojektuoti biodujų vamzdyno atšaką į biodujų deginimo žvakę ir naują dujopūtę – kompresorinę, kuri sąvartyne susidarančias dujas perspektyvoje tiektų nauju dujotiekiu.

Uždaviniai: Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimas ir utilizavimas, panaudojant jas naudingos energijos gamybai vietoje, arba transportuojant vamzdynais.

Projekto veiklos: 

I etapas – sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistema (vamzdžių klojimas, dujopūtės statymas ir biodujų žvakės įrengimas);

II etapas – kogeneracinės jėgainės įrengimas.

Veiklos įgyvendinimo rodikliai: 

Šakotiniai horizontalūs nudujinimo vamzdynai. Uždaro tipo fakelas (automatiškai įsijungiantis ir išsijungiantis) ir dujopūtė.

Kogeneracinės jėgainės įrengimas (neįrengta).

Paslaugų teikimo sutartis – 2009-12-30 Nr. S-09-498/2009-070-M (paslaugų teikėjas UAB „Manfula“).

Susitarimas 2010-12-16 Nr. 2010-IS-090/S-10-673 (2010-12-16 Nr. 1/2010/2010-IS-091 (sutarties įsipareigojimų vykdymas perduotas UAB „Enodus“).

Susitarimas 2016-11-29 Nr. S-16-220 (8 metus nuo pardavimo galutiniam vartotojui pradžios, Paslaugų teikėjo mokėtina Paslaugų gavėjui dalis – 10 proc. nuo Paslaugų teikėjo pajamų, gautų už biodujas, ir / arba elektrą, ir / arba šilumos energiją Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno išsiskiriamų dujų utilizavimo metu. Į šią sumą įeina visi mokesčiai. Po 8 metų Paslaugų teikėjo mokėtina Paslaugos gavėjui dalis – 16 proc. nuo Paslaugos teikėjo pajamų, gautų už biodujas, ir / arba elektrą, ir / arba šilumos energiją, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno išsiskiriamų dujų utilizavimo metu).

Susitarimas 2017-12-04 Nr. S-17-287 (patikslinta ataskaitų pateikimo tvarka).

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

 

 

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, Tel./faks. 520002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.