Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Vykdomi projektai

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-011), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008).

 Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis2017-09-30 – 2018-12-30

 Numatoma projekto vertė – 8.199.452 Eur

 Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

 Uždaviniai: plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais

 Detalesnė informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2016 m.

 2016 m. gegužės 16 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius pakvietė Šiaulių regiono savivaldybes teikti projektinį pasiūlymą priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“įgyvendinimui.

 Šiaulių regiono savivaldybių taryboms pritarus, 2016 m. gegužės 27 d. ŠRATCvisuotiniame dalininkų susirinkime pritarta projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ įgyvendinimui. Taip pat pritarta ŠRATC parengtam projekto visuomenės informavimo ir švietimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planui, kuriame nurodyti visuomenės informavimo tikslai, tikslinės grupės, priemonės ir jų taikymo apimtys, laukiami rezultatai ir finansavimo poreikis.

 2016 m. birželio 17 d., įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta investicinio projekto parengimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo sutartis su UAB „Smart Continent“.

 2016 m. liepos-rugpjūčio mėn. bendradarbiaujant su projekto partneriais, Šiaulių regiono savivaldybėmis, ir investicinio projekto rengėjais, suplanuotos projekto veiklos, atitinkančios projekto finansavimo sąlygų apraše keliamus reikalavimus:

-       Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių m. ir Šiaulių r. savivaldybėse įrengti naujas konteinerių atliekų tvarkymo aikšteles, skirtas mišrių komunalinių, pakuotės ir pakuotės atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimui, įsigyjant naujus konteinerius šioms aikštelėms. Konteinerių aikšteles, atitinkančias minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, įrengiant pagal Savivaldybių patvirtintas ir pateiktas projekto vykdytojui konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemas;

-       Akmenės r., Pakruojo r. ir Šiaulių m. savivaldybėms priklausančiose teritorijose pastatyti ir įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;

-       visose Šiaulių regiono savivaldybėse įgyvendinti visuomenės informavimo ir švietimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemones.

 2016 m. rugsėjo 12 d.Regioninės plėtros departamentui prie VRM Šiaulių apskrities skyriui pateiktas projektinis pasiūlymas Nr. 1 su visais privalomais priedais (schemomis, savivaldybių sprendimais įgyvendinti projektą, investicijų projektu, skaičiuoklėmis, visuomenės informavimo priemonių planu, numatomų vykdyti pirkimų kainas pagrindžiančiais dokumentais).

 2016 m. rugsėjo 20-26 d. investicijų projektas pristatytas visose Šiaulių regiono savivaldybėse.

 2016 m. lapkričio 21 d. pateiktas galutinis investicijų projektas tvirtinimui.

 2016 m. lapkričio 30 d. Šiaulių regiono plėtros taryboje priimtas sprendimas Nr. 51/5S-63 dėl LR AM 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo.

 2016 m. gruodžio 6 d. iš LR APVA gautas kvietimas (Nr. (29-2-3) APVA-1603) teikti paraišką dėl projekto finansavimo. Paraiškos pateikimo terminas iki 2017 m. gegužės 29 d.

 2016 m. gruodžio 20 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas pirkimų planas iki sutarties sudarymo apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus.

 

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

P. Lukšio g. 8, LT-76206 Šiauliai, Tel./faks. 520002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.